ACT  Acceptance and Commitment Therapy

 

 

De huidige problemen kunnen in het dagelijks leven leiden tot baanverlies, financiële problemen, angst en eenzaamheid.

Het kan je snel stress bezorgen, die je weerbaarheid verlaagt.

Om in kaart te brengen wat dat psychologisch met je doet, maak ik gebruik van een bepaalde therapie ACT genoemd – acceptance and commitment therapy.
Deze therapie stelt dat stress leidt tot zes psychologische veranderingen.

 

 

 

Je aandacht is laag -  Zo mis je b.v. hele gedeelten van een gesprek, studie of film.
Je kan situaties vermijden - je wilt bv geen nieuwsberichten meer horen.
Je kan blokkeren – je gedachten en emoties verstarren.
Je kan bepaalde vaardigheden missen – je bent bv ongeduldig.
Je kan verkeerd gedrag vertonen - Je kan vluchten in alcohol of agressief reageren.
Of je hebt geen filter om je heen die je beschermt tegen de onrustige buitenwereld. Je raakt snel overprikkeld.

 

 De stress gaat gepaard met emoties: je voelt je angstig, depressief, prikkelbaar, verdrietig etc,
Deze emoties uiten zich in je lichaam.
Je kan een een knoop in je maag, een bandgevoel om je hoofd of borstkas of een prop in je keel hebben.
Of je hele lichaam kan moe of gespannen voelen.

De stress reacties, emoties en lichaamsgevoelens en zijn aan elkaar gekoppeld. B.v. hoe angstiger je bent, hoe groter de knoop in je maag is en hoe meer je blokkeert.


 

 

Met mindfulness werkt het in principe omgekeerd, maar dan in positieve richting.

Je ontspant je lichaam. Hierdoor wordt de knoop in je maag kleiner.
Hierdoor ben je minder angstig en de negatieve psychologische eigenschappen worden omgezet in positieve.

 

 Door de oefeningen ontspant je lichaam.
Hierdoor wordt de knoop in je maag kleiner.
Hiermee worden de emoties (angst, depressie) minder negatief.

Dit beinvloed weer je denk patronen en gedrag.
Het gevolg is dat de zes negatieve stress reacties worden omgevormd naar zes positieve eigenschappen.

 

 

Van lage aandacht naar hoge aandacht - je leeft meer in het heden en intenser.
Van vermijden naar accepteren – je kan je beter neerleggen bij situaties waar je toch niets aan kan doen
Van blokkeren naar los laten – je kan beter afstand nemen
Van gebrek aan vaardigheden naar de juiste vaardigheden – bv geduld
Van negatief naar positief gedrag – je krijgt creatieve ideeen wat je allemaal kan gaan doen
en als laatste leer je een "filter"om je heen te bouwen, die je rustig houdt in een onrustige wereld

Vervolgens kan je de geleerde vaardigheden toepassen in het dagelijks leven.

 

Je ontwikkelt dus positieve eigenschappen tijdens het oefenen.
Als dat vaker gebeurt slijt een nieuw gedrag in.
Na verloop van tijd zal je merken dat je in het dagelijks leven veel beter met problemen zal omgaan.
 

Bij het oefenen is er dus sprake van een wisselwerking tussen LICHAAM - DENKEN - EN EMOTIES.

De aandacht is wel gericht op de oefeningen, maar in de zogenaamde afleiding vindt een belangrijk proces plaats.

Er zijn altijd afleidende gedachten en emoties.
Het is van belang deze ook te registreren.
Hierin ontstaat het boven beschreven proces.

Ik zal nu deze zes psychologische veranderingen doornemen.

 

Stel je hebt binnenkort een belangrijk gesprek met je leidinggevende.
Voorgaande keren was je bang, had je een hoofdpijn. Je blokkeerde en liet over je heen lopen.
Bij het begin van de oefening voel je al de angst, de hoofdpijn en het gevoel van blokkeren.

Door de oefeningen ontspant je lichaam - hierdoor neemt de hoofdpijn af - hierdoor maakt de angst maakt plaats voor vertrouwen - je gedachten zijn creatief - je kan de situatie beter los laten.

Het resultaat zal zijn dat het gesprek goed verloopt.

 

 

 

Je moet bijvoorbeeld je een voordracht houden voor veel mensen, waar je tegenop ziet.
Je voelt je gefrustreerd. Dat gepaard gaat met een beklemmend gevoel om je borstkas.
Je denkt erover maar niet te gaan.

Door de oefening wordt het bandgevoel borstkas minder.
Hoe minder beklemd gevoel, hoe minder gefrustreerd en hoe meer zelfvertrouwen je krijgt.

Hierdoor zal je gewoon accepteren dat je de voordracht moet houden.

Problemen worden vaak veroorzaakt door gebrek aan vaardigheden.
Je kan geen grenzen trekken, je bent te meegaand, ongeduldig of niet flexibel.

Op een goede dag moet je veel dingen tegelijk doen.
Je voelt je opgejaagd. Dit uit zich in een knoop in je maag.
Je gedachten zijn chaotisch en je gedrag is erg ongeduldig.

Dan ga je een oefening doen – je lichaam ontspant.
Het strakke gevoel in je schouders wordt minder.
Hierdoor ben je minder opgejaagd.
Je gedachten worden rustiger.
Als je na de oefening door gaat met je bezigheden, zal je geduldiger zijn.

Soms is je aandacht laag.
Je bent bv voor 20% bij de oefening (het heden) en 80% afgeleid (gedachten over de toekomst of verleden).

Bij de oefening observeer je het feit dat je afgeleid wordt, zonder oordeel van goed of fout. Of je 20 of 80 % kan focussen is onbelangrijk. En toch wordt zo je aandacht getraind.

Je observeert hoe de afleiding verloopt.
Zijn je gedachten erg dromerig of juist heel alert?
Zijn ze onbenullig of belangrijk?

Is je aandacht hoog, dan ben je meer in het heden bij de oefening.

Bij stress is het soms net alsof de onrust van de buitenwereld keihard binnen komt.
Als je b.v. in een drukke winkel bent.
Het is alsof je geen filter hebt, die je afschermt.
Je hele lichaam voelt moe of gespannen.
Je raakt snel overprikkeld.

 Je gaat na zo’n dag oefenen.

Je hebt geleerd als een rustige toeschouwer afstand te nemen, te relativeren, te verwerken

Je kan in de loop van de oefening steeds beter aan de dag terug denken, terwijl je er zelf rustig onder blijft. Alsof je een filter opbouwt. Je blijft rustig in een onrustige wereld.

 

Bij stress ben je geneigd tot negatief gedrag.
Vluchten, vechten of bevriezen.
Je kan vluchten in alcohol, je kan agressief reageren of je kan dicht klappen.

Ben je in balans, dan is je gedrag positief.
Je gaat sporten, haalt sociale contacten aan of je gaat problemen oplossen.

 

 

 

Aanmelden